اعضای حقوقی انجمن

صنایع گالوانیزه ایران

www.giftlands.ir
شرکت صنعتی گام اراک
شرکت فرآورده سازان شایان
شرکت شیمی فرآور مریک
گالوانیزه گرم تابان روی پرند
شرکت سازه‌های فلزی یاسان
شرکت صنایع هفت الماس
گروه صنعتی هامون
شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری
گالوانیزه گرم مهتاروی
شرکت فراسازان جامع مریک
مجتمع فولاد مبارکه
شرکت آتیه صنعت پارس
صنایع مفتولی و گالوانیزه سفیران
گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
شرکت روی پوشان قزوین
شرکت روی اندود
شرکت پارس گالوانیزه امین
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
گروه فولاد یار کوروش
شرکت لعاب آذرخش خراسان
شرکت پارس دکل گستر
شرکت پوشش کاران پولاد
شرکت بوشن گالوانیزه