اعضای حقوقی انجمن

صنایع گالوانیزه ایران

www.giftlands.ir
شرکت صنعتی گام اراک
شرکت فرآورده سازان شایان
شرکت شیمی فرآور مریک
گالوانیزه گرم تابان روی پرند
شرکت سازه‌های فلزی یاسان
شرکت صنایع هفت الماس
گروه صنعتی منور گستر اسپادانا
شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری
گالوانیزه گرم مهتاروی
شرکت فراسازان جامع مریک
مجتمع فولاد مبارکه
شرکت آتیه صنعت پارس
شرکت پارس گالوانیزه امین
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
شرکت روی پوشان قزوین
شرکت روی اندود
شرکت پارس دکل گستر
شرکت لعاب آذرخش خراسان
گروه فولاد یار کوروش
شرکت بوشن گالوانیزه
آفتاب نیروی سبز گام
آفتاب نیروی سبز گام