ادمین, نویسنده در انجمن صنایع گالوانیزه ایران

شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی

شانزدهمین دوره همایش توانمندسازی منابع انسانی

همایش انتقال تجربه در خصوص صنعت سبز

همایش انتقال تجربه در خصوص صنعت سبز

دوره آموزشی آشنایی با بورس انرژی

دوره آموزشی آشنایی با بورس انرژی

چالش صنایع گالوانیزه برای تامین مواد اولیه از بورس کالا

چالش صنایع گالوانیزه برای تامین مواد اولیه از بورس کالا

مبادله تفاهم نامه همکاری با سندیکای صنعت برق ایران

مبادله تفاهم نامه همکاری با سندیکای صنعت برق ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع گالوانیزه ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع گالوانیزه ایران

برگزاری کارگاه آموزش عملی نحوه اندازه گیری پارامترها در محلول فلاکس

برگزاری کارگاه آموزش عملی نحوه اندازه گیری پارامترها در محلول فلاکس

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین گالوانیزه پیشرفته

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین گالوانیزه پیشرفته

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و استانداردهای گالوانیزه گرم

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و استانداردهای گالوانیزه گرم

ارائه خدمت جدید ، داوری، حکمیت و مشاوره فنی و کارشناسی

ارائه خدمت جدید ، داوری، حکمیت و مشاوره فنی و کارشناسی