ارائه خدمت جدید ، داوری، حکمیت و مشاوره فنی و کارشناسی

ارائه خدمت جدید ، داوری، حکمیت و مشاوره فنی و کارشناسی

حضور محترم کلیه اعضاء، مدیران محترم

موضوع : ارائه خدمت جدید ، داوری و حکمیت در امور فنی

باسلام ،
احتراما؛ پیرو مراجعات متعدد به انجمن در خصوص مشاوره فنی و کارشناسی در امور مورد مناقشه و اختلاف نظر در توافقات و قراردادهای فیمابین ، این تشکل اقدام به ” ارائه خدمت مشاوره فنی “ نموده است.
همانگونه که مستحضرید در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می‌شود.
نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن امکان پذیر است. محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است، ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد. علاوه بر این بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری می گردد.
لذا به جهت جلوگیری از هرگونه تنش در روابط تجاری، از این پس میتوانید در قراردادها و معاملات خود ” بندی “ را به عنوان ” اعلام نظر مشاور خبره و مورد اعتماد انجمن صنایع گالوانیزه ایران در امور فنی به عنوان داور و حکم “ در قراردادهای خود لحاظ فرمایید و یا چنانچه در مورد قراردادها و توافقات پیشین دچار اختلاف نظر هستید ، نظر کارشناس موردتایید این انجمن را به عنوان حکمیت و داوری انتخاب نمایید تا مشاور معتمد انجمن یاریگر شما در حل مشکل باشد.
امید که با همکاری و یاری یکدیگر بتوانیم موانع موجود را مرتفع نماییم.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.